متلک ویژه یک روزنامه به رئیس جدید دانشگاه آزاد!
امروز ستون طنز روزنامه شهروند، به انتصاب رئیس جدید دانشگاه آزاد پرداخت.
شهرونگ
عبارات کليدی: طنز, فرهاد رهبر, شهرونگ
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: طنز
کد: ۱۵۶۹۹۰
انتشار: دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶
ساعت: ۱۳:۴۶
منبع: روزنامه شهروند
کد توليد: ۸۸۸۸