طنز| روحانی به پیشنهاد کوهکن پاسخ داد
در حاشیه پیشنهاد محسن کوهکن «نماینده اصولگرای مجلس» به روحانی برای استفاده از «محمدرضا باهنر» به عنوان معاون اول!
بی قانون
عبارات کليدی: طنز, محسن کوهکن, محمدرضا باهنر, حسن روحانی, ایرج ملکی, بی قانون
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: طنز
کد: ۱۵۶۶۵۵
انتشار: پنجشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۶
ساعت: ۱۳:۰۲
منبع: روزنامه قانون
کد توليد: ۸۸۸۸