آب رو بریز اونجا که خشکه!
ستون طنز روزنامه شهروند امروز به موضوع خشکسالی در کشور پرداخته است.
شهرونگ
عبارات کليدی: طنز, محمدباقر قالیباف, خشکسالی, شهرونگ
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: طنز
کد: ۱۵۵۴۳۸
انتشار: پنجشنبه ۸ تير ۱۳۹۶
ساعت: ۱۰:۱۶
کد توليد: ۸۸۸۸