شرطی که الله‌کرم برای حضور بانوان در ورزشگاه گذاشت!
ضمیمه طنز روزنامه قانون در شماره جدیدش به افشای اسناد کودتای ۲۸مرداد توسط آمریکا و بقیه مسائل روز واکنش نشان داد
بی قانون
عبارات کليدی: طنز, محمد مصدق, حسین الله کرم, شهرداری تهران, بی قانون
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: طنز
کد: ۱۵۴۶۴۴
انتشار: دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
ساعت: ۱۱:۰۶
منبع: روزنامه قانون
کد توليد: ۸۸۸۸