متلک جدید به شهرداری تهران، کیهان و طارمی!
ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم به برخی اخبار منتشرشده در کشور واکنش نشان داد که بخشی از آن مربوط به داعش بود!
بی قانون
عبارات کليدی: طنز, داعش, شهرداری تهران, بی قانون
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: طنز
کد: ۱۵۴۰۳۹
انتشار: دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
ساعت: ۱۰:۱۶
منبع: روزنامه قانون
کد توليد: ۸۸۸۸