فصای مجازی
فصای مجازی
۵۰۰ دلار جریمه برای کسانی که «عکس‌های برهنه» در فضای مجازی منتشر می‌کنند
لایحه‌ای به مجلس سنای امریکا ارسال شده که بر مبنای آن افرادی که عکس‌های برهنه در فضای مجازی منتشر می‌کنند ۵۰۰ دلار جریمه می‌شوند.
 قرار است لایحه‌ای به مجلس سنای امریکا ارسال شود که بر مبنای آن افرادی که عکس‌های برهنه در فضای مجازی منتشر می‌کنند ۵۰۰ دلار جریمه شوند!
این لایحه که به "لایحه کالیفرنا" موسوم است، ارسال عکس برهنه در فضای مجازی را جرم تلقی کرده و با کسی که این عکس‌ها را منتشر می‌کند با عنوان مجرم برخورد خواهد شد؛ این قانون تازه که به مجلس سنا برای تصویب نهایی ارسال شده جریمه ۵۰۰ دلاری برای مجرمان در نظر گرفته است.
لایحه کالیفرنا در صف ارسال به مجلس سنا است که سال ۲۰۲۰ این اتفاق می‌افتد تا شاید از میزان عکس‌های برهنه در فضای مجازی کاسته شود؛ این قانون در راستای کاهش آزار و اذیت در فضای مجازی تدوین شده‌ است تا سلامت روان کاربران فضای مجازی را تأمین کند.
این لایحه به دنبال گزارشی تدوین شد که بر مبنایآن ۲۱ درصد از زنان در سالهای ۱۰ تا ۲۹ سال آمریکایی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.
عبارات کليدی: فضای مجازی, آمریکا
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: اخبار خارجی
کد: ۱۸۴۲۸۶
انتشار: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
ساعت: ۱۷:۵۰
منبع: تسنیم
کد توليد: ۸۸۸۸