محمود میرلوحی
محمود میرلوحی
میرلوحی: ظرفیت عظیم اقتصادی تهران هنوز فعال نیست
یک عضو شورای شهر تهران معتقد است شهرداری تهران از لحاظ مالی عملکرد بهتری نسبت به دوره مدیران قبلی دارد و باید ظرفیت عظیم اقتصادی تهران را فعالتر کرد.
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران می گوید شهرداری تهران از زمان مدیران قبلی از لحاظ مالی بهتر ادامه می دهد.
وی اینچنین توضیح داد: ما ریل گذاری مدیریت شهری در امور اقتصادی را عوض کردیم. شما می بینید آثار این ریل جدید چیست. اگر تغییر ریل نمی دادیم، امروز بحران های فلج کننده در مدیریت شهری داشتیم. اگر ما می توانیم حقوق شهریور ماه پرسنل را بدون تاخیر بدهیم، مترو کار کند و کم کم پروژه های شهری در حال جمع شدن است به خاطر تغییر ریل اقتصادی شهرداری است. حداقل می گویم آهنگ کار از زمان مدیران قبلی تا امروز بسیار بهتر شده است.
میرلوحی در پاسخ به این سئوال که چرا این اتفاق افتاده؟ گفت: باید پاسخ رمزگشایی شود. چرا شهرداری تهران در شرایط تحریم و اقتصادی فعلی کشور که دولت نمی تواند حتی نیمی از بودجه عمرانی کشور را بپردازد، با این همه مانع و مشکلات و آثار تحریم، پروژه های کلان دارد و روی پای خود ایستاده است؟ رمز این کارها در تغییر رویکرد مدیریت شهری است. تهران ظرفیت اقتصادی بسیار عظیمی دارد و می شود برای تامین منابع، بدون به خطر انداختن آینده شهر و گرفتن تصمیمات غیرقانونی آن را اداره کرد. البته سخت است و نیاز به تدبیر و برنامه ریزی دارد.
عبارات کليدی: محمود میرلوحی, شورای شهر تهران, تهران
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: اخبار داخلی
کد: ۱۸۳۵۳۳
انتشار: يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت: ۲۳:۱۳
منبع: خبرآنلاین
کد توليد: ۸۸۸۸