مهدی تارتار
مهدی تارتار
پارس جنوبی به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان به تارتار محکوم شد
با حکم جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه پارس جنوبی جم موظف به پرداخت مطالبات مهدی تارتار، سرمربی پیشین تیم فوتبال این باشگاه شد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس رأی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون، باشگاه پارس جنوبی جم محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق مهدی تارتار در مهلت ۳۰ روزه محکوم شده است. همچنین با توجه به عدم مطالبه هزینه دادرسی توسط خواهان در ستون خواسته، کمیته تعیین وضعیت با تکلیفی مواجه نیست.
 این رأی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت هفت روز خواهد بود.
عبارات کليدی: مهدی تارتار، پارس جنوبی جم
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: ورزش داخلی
کد: ۱۸۲۵۳۸
انتشار: يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت: ۱۲:۵۸
منبع: تسنیم
کد توليد: ۲۰۲۰