عبدالناصر همتی
عبدالناصر همتی
همتی: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کم‌ترین حد رسید
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به کمترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.
عبدالناصر همتی گفت: با اقدامات انضباطی بانک مرکزی وهمکاری بانکها اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به پایین ترین حد خود درچند ماه گذشته رسید.
وی تاکید کرد: درعوض مبلغ بین بانکی که همانا قرض بانکها به همدیگر است نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده وبه مبلغ ۷۰هزارمیلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:  اضافه برداشت، پول پرقدرت وارد جامعه میکند وتورم زا است لیکن تأمین منابع ازطریق بین بانکی هیچ گونه تأثیر تورمی ندارد.
عبارات کليدی: عبدالناصر همتی, بانک مرکزی
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: اخبار داخلی
کد: ۱۸۰۰۳۷
انتشار: يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
ساعت: ۱۹:۲۱
منبع: خبرآنلاین
کد توليد: ۸۸۸۸