مترو
مترو
غفلت از درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی در حوزه حمل و نقل شهرداری تهران
دبیر کمیسیون عمران وحمل ونقل شورای شهرتهران گفت: ظرفیت بالقوه ای درحدود هزارمیلیاردتومان درآمدازطریق واگذاری ۸ مجتمع ایستگاهی وجود داردکه معاونت حمل ونقل اولویتی برای انجام و پیگیری آن ندارد.
محمد علی کرونی، با بیان اینکه متاسفانه به علت عدم جدیت و پیگیری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، بهره گیری از ظرفیت درآمد زایی مجتمع های ایستگاهی مترو تهران مغفول مانده است گفت : مجتمع های ایستگاهی به علت ارزش افزوده قابل توجهی که پدید می آورند، کمک موثری در تامین منابع توسعه خطوط و ایستگاه های مترو هستند کمااینکه تا سال ۹۶، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری مجتمع های ایستگاهی، در آمد برای شهرداری حاصل شده است.
وی ادامه داد: به رغم پیگیری های جدی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از آغاز بکار دوره پنجم، در خصوص بازگشت شرکت مجتمع های ایستگاهی به شرکت مترو به منظور احیا جایگاه اصلی شرکت و کمک به تامین منابع مالی موردنیاز توسعه و ایجاد مترو، این امر از سوی معاونت حمل و نقل انجام نشد.
به گفته کرونی، درحال حاضر، ظرفیت بالقوه ای در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از طریق واگذاری ۸ مجتمع ایستگاهی که تماما در تملک مترو و شهرداری مناطق  هستند و هیچ گونه مشکلی خارج از مجموعه شهرداری اعم از تملک و سایر موارد ندارند وجود دارد که متاسفانه معاونت حمل و نقل و ترافیک اولویتی برای انجام و پیگیری آن ندارد و قاعدتا به علت جایگاه فعلی شرکت، اهداف مصرح در اساسنامه آن مغفول واقع شده است.
عبارات کليدی: شهرداری تهران
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: اخبار داخلی
کد: ۱۷۶۵۴۰
انتشار: چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
ساعت: ۱۶:۵۳
منبع: مهر
کد توليد: ۸۸۸۸