شورای شهر تهران
شورای شهر تهران
پنج کاندیدای شهرداری تهران انتخاب شدند
اعضای شورای شهر تهران پنج کاندیدای شهرداری تهران را انتخاب کردند.
اعضای شورای شهر تهران با رأی خود آقایان رسول کشت‌پور با ۱۴ رأی، عباس آخوندی۱۱ رأی، پیروزحناچی۱۱ رأی، غلامرضا انصاری ۱۰ رأی و کامل تقوی نژاد۱۰ رأی را به عنوان پنج گزینه نهایی شهرداری تهران از میان ١٣ نفر انتخاب کردند.
بنابراین گزارش، آراء ریخته شده در گلدان رأی گیری توسط فخاری، اعطا ، نظری و آرمین چند بار شمارش شد.
این ۵ نفر باید در مدت مشخص شده از سوی اعضای شورای شهر تهران گزارش برنامه‌های خود را ارئه دهند تا در نهایت پس از بررسی اعضای شورا یک نفر به عنوان شهردار جدید پایتخت انتخاب شود.
عبارات کليدی: شهرداری تهران, شورای شهر تهران
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: اخبار داخلی
کد: ۱۷۳۷۳۶
انتشار: سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت: ۲۰:۵۹
منبع: ایسنا
کد توليد: ۸۸۸۸