پزشکی قانونی تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر را تایید کرد
رییس پزشکی قانونی کل کشور: موضوع تجاوز به دختربچه افغان در خمینی‌شهر توسط سازمان پزشکی قانونی تایید شده است.
رییس پزشکی قانونی کل کشور تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر را تایید کرد.
احمد شجاعی (رییس پزشکی قانونی کل کشور)  گفت: موضوع تجاوز به دختربچه افغان در خمینی‌شهر توسط سازمان پزشکی قانونی تایید شده است.
عبارات کليدی: خشونت جنسی علیه کودکان, کودک آزاری, تجاوز
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: اخبار داخلی
کد: ۱۷۰۶۸۷
انتشار: دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
ساعت: ۱۷:۳۷
منبع: عصر ایران
کد توليد: ۸۸۸۸