عکس| مسکن مهر «سرپل ذهاب» دارای بیشترین خسارات و تلفات
براساس تصاویر منتشر شده است، خسارت های شدید زلزله به مسکن مهر شهرستان سرپل ذهاب وارد شده است.
عبارات کليدی: زلزله
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: حوادث
کد: ۱۶۵۸۷۳
انتشار: دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶
ساعت: ۱۲:۴۹
منبع: کیوسک‌تایمز
کد توليد: ۸۸۸۸