شهیندخت مولاوردی
شهیندخت مولاوردی
مولاوردی: دولت در موضوع مربوط به سپنتا نیکنام موضع‌گیری خواهد کرد
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: قرار است دولت پس از ارائه گزارشی درباره وضعیت عضو زرتشی شورای شهر یزد در این زمینه اظهار نظر کند.
شهین‌دخت مولاوردی با اشاره به طرح برخی مطالب نسبت به حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دوره فعلی این شورا اظهار کرد: مطالبی در این زمینه مطرح و قرار شد که من گزارش مستندی از این موضوع تهیه کنم تا دولت براساس آن در این زمینه موضع‌گیری کند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه حتما بخشی از گزارش مستندی که تهیه می‌شود راجع به تعامل با شورای نگهبان خواهد بود، درباره این که آیا این احتمال وجود دارد که رای شورای نگهبان تغییر کند، گفت: در این زمینه امیدواریم و باید تعامل کنیم.
عبارات کليدی: شهین‌دخت ملاوردی، سپنتا نیکنام، شورای شهر یزد، شورای شهر
انتشار يافته: 0    در صف انتشار: 0    تکراری، غير قابل انتشار: 0


بخش: اخبار داخلی
کد: ۱۶۴۶۶۹
انتشار: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
ساعت: ۱۶:۰۶
منبع: ايسنا
کد توليد: ۶۸۱۳